Bài 1 Thành phần nguyên tử - Bài...

Bài 1. Thành phần nguyên tử - Bài 4 Trang 9 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Tỉ số về khối lượng của electron so với proton: \(\dfrac{9,1094.10^{-31} kg}{1,6726.10^{-27}kg} \approx \dfrac{1}{1836}\)

- Tỉ số về khối lượng của electron so với notron: \(\dfrac{9,1094.10^{-31} kg}{1,6748.10^{-27}kg} \approx \dfrac{1}{1839}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP