Bài 5 Cấu hình electron nguyên tử -...

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử - Bài 1 Trang 27 - Sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Z = 11 \(\rightarrow\) Cấu hình electron: \(1s^22s^22p^63s^1.\)

Nguyên tố có electron ngoài cùng điền vào phân lớp 3s thuộc loại nguyên tố s.

Vì vậy, chúng ta chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP