Bài 18 Phân loại phản ứng trong hoá...

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 3 Trang 86 - Sác...

0
Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 3 Trang 86 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(\overset{+3}{Al_4}\overset{-4}{C_3}+12H_2O \rightarrow 4 \overset{+3}{Al}(OH)_3 \downarrow+3 \overset{-4}{C}\overset{}{H_4}\uparrow\)

Ta thấy số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất không đổi nên không là phản ứng oxi hóa - khử.

Vì vậy, chúng ta chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP