Bài 18 Phân loại phản ứng trong hoá...

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 2 Trang 86 - Sác...

0
Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 2 Trang 86 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(\Rightarrow Cu^{2+}\) đã nhận 2 mol electron từ Zn.

Vì vậy, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP