Bài 18 Phân loại phản ứng trong hoá...

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 1 Trang 86 - Sác...

0
Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 1 Trang 86 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(2\overset{0}{Na}+\overset{0}{Cl_2} \rightarrow 2 \overset{+1}{Na}\overset{-1}{Cl}\)

\(\overset{0}{Na}\rightarrow \overset{+1}{Na}+1e\): quá trình oxi hóa

\(\Rightarrow Na\) là chất khử hay chất bị oxi hóa.

Vì vậy, chúng ta chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP