Bài 18 Phân loại phản ứng trong hoá...

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 6 Trang 87 - Sác...

0
Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 6 Trang 87 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Ba phản ứng hóa hợp là phản ứng oxi hóa - khử:

\(2\overset{0}{Fe}+3\overset{0}{Cl_2}\rightarrow 2\overset{+3}{Fe}\overset{-1}{Cl_3}\)

\(4\overset{+2}{Fe}(OH)_2+\overset{0}{O_2}+2H_2O\rightarrow 4\overset{+3}{Fe}(OH)_3\)

\(\overset{0}{H_2}+\overset{0}{Cl_2}\rightarrow 2\overset{+1}{H}\overset{-1}{Cl}\)

- Ba phản ứng hóa hợp không là phản ứng oxi hóa - khử:

\(\overset{+2}{Ca}\overset{-2}{O}+\overset{+4}{C}\overset{-2}{O_2}\rightarrow \overset{+2}{Ca}\overset{+4}{C}\overset{-2}{O_3}\)

\(\overset{+1}{K_2}O+\overset{+1}{H_2}O\rightarrow 2\overset{+1}{K}O \overset{+1}{H}\)

\(\overset{+2}{Ba}O+\overset{+4}{S}O_2\rightarrow \overset{+2}{Ba}\overset{+4}{S}O_3\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP