Bài 3 Luyện tập: Thành phần nguyên tử...

Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử - Bài 6 Trang 18 - Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức phân tử của đồng (II) oxit là CuO.

Lần lượt viết các công thức CuO của các đồng vị \(_{29}^{65}\textrm{Cu}\), \(_{29}^{63}\textrm{Cu}\) với các đồng vị \(_{8}^{16}\textrm{O},_{8}^{17}\textrm{O}, _{8}^{18}\textrm{O}\). Có 6 loại phân tử đồng (II) oxit như sau:

\(_{}^{65}\textrm{Cu}_{}^{16}\textrm{O}\) \(_{}^{65}\textrm{Cu}_{}^{17}\textrm{O}\) \(_{}^{65}\textrm{Cu}_{}^{18}\textrm{O}\)

\(_{}^{63}\textrm{Cu}_{}^{16}\textrm{O}\) \(_{}^{63}\textrm{Cu}_{}^{17}\textrm{O}\) \(_{}^{63}\textrm{Cu}_{}^{18}\textrm{O}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP