Bài 18 Phân loại phản ứng trong hoá...

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 4 Trang 86 - Sác...

0
Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 4 Trang 86 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Dấu hiệu để nhận biết một số phản ứng oxi hóa - khử là có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP