Bài 4 Cấu tạo vỏ nguyên tử -...

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử - Bài 5 Trang 22 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng gần bằng nhau.

Phân lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng gần bằng nhau.

b. Ta có: Số electron tối đa của lớp thứ n là: \(2n^2\).

Vậy lớp thứ tư (lớp N, n = 4) chứa tối đa: \(2.4^2=32\) electron.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP