Bài 4 Cấu tạo vỏ nguyên tử -...

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử - Bài 1 Trang 22 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron.

Suy ra Z = 75. Số khối A = 75 + 110 = 185. Kí hiệu \(_{75}^{185}\textrm{M}\) là đúng.

Vì vậy, chúng ta chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP