Bài 4 Cấu tạo vỏ nguyên tử -...

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử - Bài 4 Trang 22 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron, nghĩa là sự phân bố như sau: \(1s^22s^22p^63s^23p^4\).

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử đó là 16.

Vì vậy, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP