Bài 4 Cấu tạo vỏ nguyên tử -...

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử - Bài 2 Trang 22 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Nguyên tử chứa 20 nơtron, 19 proton và 19 electron.

Suy ra Z = 19. Số khối A = 19 + 20 = 39. Vậy nguyên tử đó là \(_{19}^{39}\textrm{K}\).

Vì vậy, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP