Bài 4 Cấu tạo vỏ nguyên tử -...

Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử - Bài 6 Trang 22 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Số proton, số nơtron và số electron của nguyên tử:

Từ kí hiệu \(_{18}^{40}\textrm{Ar}\) suy ra số điện tích hạt nhân của Ar là: Z = 18.

Vậy trong hạt nhân Ar có 18 proton và \(40-18=22\) nơtron, lớp vỏ nguyên tử Ar có 18 electron.

b. Sự phân bố electron trên các lớp electron:

\(Ar (Z=18): 1s^22s^22p^63s^23p^6.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP