Bài 5 Cấu hình electron nguyên tử -...

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử - Bài 3 Trang 28 - Sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Cấu hình electron của nhôm (Al) là: \(1s^22s^22p^63s^23p^1\) có thể được viết theo lớp là: 2, 8, 3.

Lớp ngoài cùng có 3e.

Vì vậy, chúng ta chọn D là câu sai.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP