Bài 5 Cấu hình electron nguyên tử -...

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử - Bài 2 Trang 27 - Sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Cấu hình electron của lưu huỳnh là: S (Z = 16): \(1s^22s^22p^63s^23p^4.\)

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP