Bài 5 Cấu hình electron nguyên tử -...

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử - Bài 4 Trang 28 - Sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Gọi tổng số hạt proton là Z, tổng số hạt nơtron là N, tổng số hạt electron là E.

Ta có: Z + N + E = 13. Vì Z = E nên 2Z + N = 13.

Từ nguyên tố số 2 đến 82 trong bảnh tuần hoàn thì:

\(1 \le \dfrac{N}{Z} \le 1,5\) (tức là \(Z\le N \le 1,5Z\))

\(Z \le N,2Z+N =13\) nên \(2Z+Z\le 13 \rightarrow 3Z \le 13\). Do đó \(Z\le 4,33.\)

\(N \le 1,5Z; 2Z+N=13\) nên \(13\le 2Z+1,5Z.\)

Do đó \(Z\ge 3,7.\)

Vì Z nguyên dương nên trong khoảng \(3,7 \le Z \le 4,33\), ta chọn Z = 4.

Suy ra số N = 13 - 4 - 4 = 5.

Vậy nguyên tử khối là: 4 + 5 = 9.

b. Z= 4 nên cấu hình electron là: \(1s^22s^2\). Đây là nguyên tố Beri (Be).

Chú ý: Các em có thể giải theo cách khác.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP