Bài 5 Cấu hình electron nguyên tử -...

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử - Bài 5 Trang 28 - Sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Nguyên tố có (Z = 3): \(1s^22s^1\) \(\rightarrow\) có 1 eletron ở lớp ngoài cùng.

Nguyên tố có (Z = 6): \(1s^22s^22p^2\) \(\rightarrow\) có 4 electron ở lớp ngoài cùng.

Nguyên tố có (Z = 9): \(1s^22s^22p^5\) \(\rightarrow\) có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

Nguyên tố có (Z = 18): \(1s^22s^22p^63s^23p^6\) \(\rightarrow\) có 8 electron ở lớp ngoài cùng.

Vậy có: 1, 4, 7, 8 electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt bằng 3, 6, 9, 18.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP