Bài 22 Luyện tập: Tính chất của kim...

Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại - Bài 1 trang 100 - sách gi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Có 4 ion là \(Ca^{2+}, Al^{3+}, Fe^{2+},Fe^{3+}\). Ion có số electron ở lớp ngoài cùng nhiều nhất là \(Fe^{2+}\)

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP