Bài 36 Luyện tập: Hiđrocacbon thơm - Bài...

Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm - Bài 1 trang 162 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon thơm có công thức phân tử \(C_8H_{10}\), \(C_8H_8\). Trong số các đồng phân đó, đồng phân nào phản ứng được với: dung dịch brôm, hiđrobromua? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP