Bài 36 Luyện tập: Hiđrocacbon thơm - Bài...

Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm - Bài 2 trang 162 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Trình bày phương pháp hóa phân biệt các chất lỏng sau: benzen, stiren, toluen và hex-1-in.

Hướng dẫn giải

Phân biệt các chất lỏng: benzen, stiren, toluen và hex-1-in

- Nhận ra hex-1-in nhờ dung dịch \(AgNO_3/NH_3\) tạo ra kết tủa màu vàng nhạt.

- Stiren có phản ứng với dung dịch \(KMnO_4\) khi nguội tạo kết tủa màu đen (\(MnO_2\))

- Toluen + dung dịch \(KMnO_4\) khi đun nóng.

- Benzen không có phản ứng với dung dịch \(KMnO_4\) khi nguội . Vậy dùng thuốc tím khi nguội nhận ra benzen.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP