Bài 36 Luyện tập: Hiđrocacbon thơm - Bài...

Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm - Bài 3 trang 162 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.

Hướng dẫn giải

a) Từ metan:

Điều chế etilen : \(2CH_4 \xrightarrow[]{1500^0C} C_2H_2 + 3H_2\)

\(C_2H_2 + H_2 \xrightarrow[]{Pd/PbCO_3,t^0} C_2H_4\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP