Chiết suất của nước đối với tia sáng...

Chương 6: Khúc Xạ Ánh Sáng Chiết suất của nước đối với tia sáng vàng ...

0
Chương 6: Khúc Xạ Ánh Sáng

Chiết suất của nước đối với tia sáng vàng nv = 4/3. Chiếu một chùm sáng trắng song song hẹp từ nước tới mặt thoáng với không khí dưới góc tới i, với sini = 3/4. Chùm sáng ló ra không khí là chùm sáng
A. có màu từ đỏ tới vàng B. có màu từ đỏ tới tím
C. trắng D. đơn sắc màu vàng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A
Dễ thấy góc tới đúng bằng góc tới giới hạn của tia sáng vàng ⇒ Các tia từ lục tím bị phản xạ toàn phần, do đó tia ló ra ngoài không khí là từ đỏ đến vàng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP