Cho 0 1 mol tristearin C17H35COO 3C3H5 tác...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,1 mol tristear...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là A. 27,6. B. 4,6. C. 14,4. D. 9,2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH —> 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 —> nC3H5(OH)3 = 0,1 —> mC3H5(OH)3 = 9,2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP