Lên men m gam glucozơ để tạo thành...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lên men m gam glucoz...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lên men m gam glucozơ để tạo thành ancol etylic (hiệu suất phản ứng bằng 90%). Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 7,5. B. 15,0. C. 18,5. D. 45,0.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = nCaCO3 = 0,15 —> nC6H12O6 phản ứng = 0,075 —> mC6H12O6 đã dùng = 0,075.180/90% = 15 gam

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP