M là hỗn hợp gồm 3 ancol đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon M là hỗn hợp gồm 3 a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
M là hỗn hợp gồm 3 ancol đơn chức X, Y và Z có số nguyên tử cacbon liên tiếp nhau, đều mạch hở (MX < MY < MZ); X, Y đều no; Z không no (có một liên kết C=C). Chia M thành 3 phần bằng nhau: Phần 1 đốt cháy hoàn toàn, thu được 45,024 lít CO2 và 46,44 gam H2O Phần 2 làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 16 gam Br2 Phần 3 đun nóng với H2SO4 đặc ở 140°C, thu được 18,752 gam hỗn hợp T gồm 6 ete. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được 1,106 mol CO2 và 1,252 mol H2O. Hiệu suất tạo ete của X, Y, Z lần lượt là: A. 50%, 40%, 35% B. 50%, 60%, 50% C. 60%, 40%, 35% D. 60%, 50%, 35%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt x, y, z là số mol X, Y, Z trong mỗi phần. Phần 1 đốt cháy —> nCO2 = 2,01 và nH2O = 2,58 —> x + y = nH2O – nCO2 = 0,57 (1) Phần 2: nBr2 = z = 0,1 (2) —> nM = x + y + z = 0,67 —> Số C = nCO2/nM = 3 X, Y, Z có số C liên tiếp và MX < MY < MZ —> C2H5OH, C3H7OH và C4H7OH nH2O = 3x + 4y + 4z = 2,58 (3) (1)(2)(3) —> x = 0,1; y = 0,47 và z = 0,1 Đặt a, b, c là số mol các ancol phản ứng —> nH2O = (a + b + c)/2 Bảo toàn khối lượng: 46a + 60b + 72c = 18,752 + 18(a + b + c)/2 Đốt ete: nCO2 = 2a + 3b + 4c = 1,106 nH2O = 3a + 4b + 4c – (a + b + c)/2 = 1,252 —> a = 0,05; b = 0,282; c = 0,04 Hiệu suất ete hóa của X, Y, Z: a/x = 50% b/y = 60% c/z = 40%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP