Cho 26 96 gam hỗn hợp Cu NO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 26,96 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 26,96 gam hỗn hợp Cu(NO3)2, Fe3O4, FeCl2 vào 680 ml dung dịch HCl 1M được dung dịch X và 0,04 mol NO. Cho AgNO3 vừa đủ vào X được 120,54 gam kết tủa và không thấy khí thoát ra. Mặt khác, cho m gam Fe vào X thu được 1,12 lít khí Y. Giá trị của m là: A. 11,2 B. 11,76 C. 12,32 D. 9,52

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X + Fe —> Khí Y nên trong X phải có H+ dư. X + AgNO3 không tạo khí nên X không có muối Fe2+. Đặt a, b, c là số mol Cu(NO3)2, Fe3O4, FeCl2 —> 188a + 232b + 127c = 26,96 Bảo toàn electron: b + c = 0,04.3 Bảo toàn Cl: 2c + 0,68 = nAgCl = 0,84 —> a = 0,04; b = 0,04; c = 0,08 Dung dịch X chứa Cu2+ (0,04), Fe3+ (0,2), Cl- (0,84), NO3- (0,04 – Bảo toàn N) —> H+ dư (0,2) Khi thêm Fe vào X —> 0,05 mol khí bao gồm: nNO = 0,04 và nH2 = 0,01 Bảo toàn electron: 2nFe = 3nNO + 2nH2 + nFe3+ + 2nCu2+ —> nFe = 0,21 —> mFe = 11,76

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP