Đốt cháy lượng hỗn hợp X gồm Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy lượng hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy lượng hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong khí O2. Sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp rắn Y. Hoàn tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa đồng thời NaNO3 và H2SO4 loãng, thu được dung dịch Z chỉ chứa 39,26 gam muối trung hòa của các kim loại và 896ml hỗn hợp hai khí có tỉ khối so với H2 là 8 (trong đó có một khí hóa nâu trong không khí). Dung dịch Z tác dụng vừa đủ với 540ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là: A. 15,44 B. 18,96 C. 11,92 D. 13,20

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khí gồm NO (0,02) và H2 (0,02) Bảo toàn N —> nNaNO3 = 0,02 Z + NaOH —> Dung dịch chứa Na+ (0,02 + 0,54 = 0,56) và SO42-. —> nSO42- = 0,28 nH+ = 0,28.2 = 4nNO + 2nH2 + 2nO(Y) —> nO(Y) = 0,22 mFe + mCu = m muối – mSO42- – mNa+ = 11,92 —> mY = mFe + mCu + mO(Y) = 15,44

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP