Cho 13 76 gam một axit đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 13,76 gam một ax...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 13,76 gam một axit đơn chức mạch hở X tác dụng hoàn toàn với 100ml dung dịch KOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 22,08 gam chất rắn khan. Số đồng phân của X là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng: mX + mKOH = m rắn + mH2O —> nH2O = 0,16 —> nX = 0,16 —> MX = 86: C4H6O2 X có 4 đồng phân: CH2=CH-CH2-COOH CH2=C(CH3)-COOH CH3-CH=CH-COOH (Cis – trans)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP