Hỗn hợp X gồm glyxin valin và một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm glyxin...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm glyxin, valin và một axit cacboxylic no đa chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 0,69 mol O2, thu được CO2, 13,32 gam H2O và 2,24 lít N2 (đktc). Phần trăm khối lượng của glyxin trong X là A. 40,94%. B. 43,67%. C. 54,05%. D. 34,06%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Gly = NH3 + CH2 + CO2 (1) Val = NH3 + 4CH2 + CO2 (2) Axit no đa chức = H2 + ?CH2 + ?CO2 (3) Quy đổi X thành CH2 (a), H2 (b), NH3 (0,2) và CO2 nO2 = 1,5a + 0,5b + 0,2.0,75 = 0,69 nH2O = a + b + 0,2.1,5 = 0,74 —> a = 0,32 và b = 0,12 nCH2 ở (1)(2) > nNH3 = 0,2 —> nCH2 ở (3) < 0,32 – 0,2 = 0,12 —> (3) Không có CH2 —> Axit (COOH)2 (0,12) (1)(2) —> nGly = 0,16 và nVal = 0,04 (Hệ nNH3 và nCH2) —> %Gly = 43,67%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP