Đốt cháy hoàn toàn 3 36 lít đktc...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít (đktc) hiđrocacbon mạch hở X, thu được tổng thể tích khí và hơi là 16,8 lít (đktc). Biết tổng số liên kết xích ma trong phân tử của X là 5. Phân tử khối của X là A. 50. B. 52. C. 54. D. 56.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là CxHy (0,15) CxHy + (x + 0,25y)O2 —> xCO2 + 0,5yH2O —> nCO2 + nH2O = 0,15(x + 0,5y) = 0,75 Tổng liên kết σ = x + y – 1 = 5 —> x = 4 và y = 2 —> X là C4H2 (MX = 50)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP