Có bao nhiêu nguyên tố mà trong cấu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có bao nhiêu nguyên ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có bao nhiêu nguyên tố mà trong cấu hình electron nguyên tử có phân lớp ngoài cùng là 4s2? A. 1 B. 9 C. 11 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Có 9 nguyên tố: Z = 20: 4s2 Z = 21: 3d1 4s2 Z = 22: 3d2 4s2 Z = 23: 3d3 4s2 Z = 25: 3d5 4s2 Z = 26: 3d6 4s2 Z = 27: 3d7 4s2 Z = 28: 3d8 4s2 Z = 30: 3d10 4s2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP