Đem hóa hơi 6 7 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đem hóa hơi 6,7 gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đem hóa hơi 6,7 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3COOCH3 và HCOOC2H5 thu được 2,24 lít hơi (đktc). Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam X thu được khối lượng nước là: A. 4,5 gam. B. 3,5 gam. C. 5 gam. D. 4 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X dạng CnH2nO2 (0,1 mol) MX = 14n + 32 = 6,7/0,1 —> n = 2,5 —> nH2O = 0,1n = 0,25 —> mH2O = 4,5 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP