Hỗn hợp X gồm 2 chất A B...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 2 chất...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 2 chất A, B đều no, đều chứa C, H, O đều không có phản ứng tráng gương, đều có khối lượng phân tử nhỏ hơn 120. Cho X tác dụng hết với NaHCO3 luôn thu được số mol CO2 bằng số mol X. Cho 1 mol X tác dụng với Na dư thu được 0,7 mol H2. Khối lượng 1 mol X là 72 gam. Đốt cháy 1 mol X thu được số mol CO2 là A. 2,4 B. 2,8 C. 1,8 D. 1,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + NaHCO3 —> nCO2 = nX —> X chứa 1 nhóm COOH MX = 72 và X không tráng gương nên X chứa CH3COOH (a mol) nX < 2nH2 nên chất còn lại ngoài nhóm COOH còn có nhóm OH, ta xét HO-R-COOH (b) nX = a + b = 1 nH2 = 0,5a + b = 0,7 —> a = 0,6 và b = 0,4 mX = 0,6.60 + 0,4(R + 62) = 72 —> R = 28: C2H4 —> nCO2 = 2a + 3b = 2,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP