Cho 15 7 gam hỗn hợp gồm Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 15,7 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 15,7 gam hỗn hợp gồm Al và Zn vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 x (mol/l) và AgNO3 y (mol/l). Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chứa 2 muối và 45,2 gam hỗn hợp rắn Y. Cho dung dịch HCl vào Y không thấy khí thoát ra. Để tác dụng tối đa với các muối trong dung dịch X cần dùng dung dịch chứa 1,2 mol NaOH. Tỉ lệ x : y là: A. 2:3 B. 1:1 C. 3:2 D. 4:3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X chứa 2 muối là Al3+ (u) và Zn2+ (v) Y không tác dụng với HCl —> Y gồm Cu (0,2x) và Ag (0,2y) —> 27u + 65v = 15,7 nOH- = 4u + 4v = 1,2 —> u = 0,1 và v = 0,2 mY = 0,2x.64 + 0,2y.108 = 45,2 Bảo toàn electron: 0,2x.2 + 0,2y = 3u + 2v —> x = 1 và y = 1,5 —> x : y = 2 : 3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP