Cho 17 1 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 17,1 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 17,1 gam hỗn hợp X gồm saccarozơ và mantozơ (tỉ lệ mol 3 : 2) thủy phân trong môi trường axit (đều với hiệu suất là 80%) được dung dịch Y. Trung hoà Y rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là A. 18,144 gam. B. 21,6 gam. C. 17,28 gam. D. 10,8 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nSaccarozơ = 0,03 —> nGlucozơ = nFructozơ = 0,03.80% = 0,024 nMantozơ = 0,02 —> nGlucozơ = 0,02.2.80% = 0,032 Y chứa glucozơ (0,024 + 0,032 = 0,056), fructozơ (0,024), mantozơ dư (0,02 – 0,02.80% = 0,004) và saccarozơ dư. —> nAg = 2(0,056 + 0,024 + 0,004) = 0,168 —> mAg = 18,144

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP