Cho các phát biếu sau: a CrO3 màu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biếu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biếu sau: (a). CrO3 màu xanh lục. (b) Các chất: S, P, C, C2H5OH bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3. (c) K2CrO4 tồn tại trong môi trường axit. (d) Cr(OH)3 là chất lưỡng tính. (e) Cr(OH)2 chất rắn màu vàng (g) Cấu hình của crom là [Ar] 3d5 4s1 Số phát biểu đúng là A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Sai, CrO3 màu đỏ thẫm. (b) Đúng, do CrO3 kém bền và tính oxi hóa mạnh. (c) Sai, K2CrO4 tồn tại trong môi trường bazơ. K2CrO4 + H2SO4 —> K2Cr2O7 + K2SO4 + H2O (d) Đúng (e) Đúng (g) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP