Hỗn hợp khí và hơi X gồm metan...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp khí và hơi X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp khí và hơi X gồm metan, anđehit axetic và axit acrylic có tỉ khối so với H2 là 31,8. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là A. 5,54. B. 7,74. C. 9,54. D. 7,34.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm CH4, CH3CHO, CH2=CH-COOH. C2H4O = CH4 + CO C3H4O2 = CH4 + 2CO —> Quy đổi X thành CH4 (0,05) và CO (x mol) mX = 0,05.16 + 28x = 0,05.31,8.2 —> x = 0,085 —> nO2 = 0,05.2 + 0,5x = 0,1425 Δm = mCO2 + mH2O = mX + mO2 = 7,74

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP