Đốt cháy hoàn toàn một este hai chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn một este hai chức, mạch hở, trong phân tử chứa 2 liên kết C=C, thu được tổng số mol CO2 và H2O là 2,08 mol. Dẫn toàn bộ lượng CO2 và H2O vào 420ml dung dịch Ba(OH)2 2M, thấy xuất hiện kết tủa đồng thời khối lượng dung dịch giảm 8,08g. Tổng số nguyên tử có trong phân tử este là: A. 26 B. 20 C. 22 D. 24

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol CO2, H2O, BaCO3 —> a + b = 2,08 nBa(HCO3)2 = (a – c)/2 —> nBa(OH)2 = c + (a – c)/2 = 0,84 Δm = 44a + 18b – 197c = -8,08 —> a = 1,28; b = 0,8; c = 0,4 Este X có k = 4 nên nX = (a – b)/3 = 0,16 Số C = a/nX = 8 Số H = 2b/nX = 10 —> X là C8H10O4 (22 nguyên tử).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP