Cho m gam hỗn hợp gồm FeO CuO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp gồm FeO, CuO và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1 : 1 : 1) tác dụng hết với dung dịch HNO3, thu được hỗn hợp khí gồm 0,09 mol NO2 và 0,05 mol NO. Giá trị của m là A. 46,08. B. 18,24. C. 36,48. D. 37,44.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFeO = nCuO = nFe3O4 = x Bảo toàn electron: nFeO + nFe3O4 = nNO2 + 3nNO —> x = 0,12 —> m = 46,08

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP