Cho a mol Al vào dung dịch chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho a mol Al vào dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho a mol Al vào dung dịch chứa b mol Fe2+ và c mol Cu2+. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch chứa 2 loại ion kim loại. Kết luận nào sau đây là đúng? A. 2b/3 ≤ a ≤ 2(b + c)/3. B. 2c/3 ≤ a

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP