Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn a ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Al2O3 và Na2O vào nước, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị sau: Giá trị của a là A. 19,95. B. 29,25. C. 14,40. D. 24,6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 0,15 mới bắt đầu xuất hiện kết tủa —> nOH- dư = 0,15 Đặt nAlO2- = x và nAl(OH)3 = y —> 0,35 – 0,15 = y và 0,75 – 0,15 = 4x – 3y —> x = 0,3 và y = 0,2 Vậy dung dịch Y chứa AlO2- (0,3 mol); OH- (0,15 mol) —> Na+ (0,45 mol) Bảo toàn Al —> nAl2O3 = 0,15 Bảo toàn Na —> nNa2O = 0,225 —> a = 29,25

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP