Ancol etylic d = 0 8 gam ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Ancol etylic (d = 0,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Ancol etylic (d = 0,8 gam/ml) được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình 80%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men tinh bột vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2 1M thì thu được 320 gam kết tủa, lọc bỏ kết tủa, đun nóng dung dịch thu được thấy xuất hiện thêm kết tủa. Thể tích ancol etylic 46° thu được là A. 0,40 lít. B. 0,48 lít. C. 0,60 lít. D. 0,75 lít.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCa(OH)2 = 4; nCaCO3 = 3,2 Đun nóng dung dịch lại thu thêm kết tủa nên dung dịch này chứa nCa(HCO3)2 = 4 – 3,2 = 0,8 Bảo toàn C —> nCO2 = 4,8 —> nC2H5OH = 4,8 —> V C2H5OH = 4,8.46/0,8 = 276 ml —> V C2H5OH 46° = 276/0,46 = 600 ml = 0,6 lít

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP