Hỗn hợp X gồm olefin Y và hiđro...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm olefin...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm olefin Y và hiđro có tỉ khối so với He là 3,2. Dẫn X đi qua bột Ni nung nóng cho đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Z có tỉ khối so với H2 là 8. Vậy công thức phân tử của Y là A. C5H10. B. C2H4. C. C4H8. D. C3H6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mX = mZ —> nX/nZ = MZ/MX = 5/4 Tự chọn nX = 5 —> nZ = 4 —> nH2 phản ứng = nX – nZ = 1 —> Z gồm ankan CnH2n+2 (1 mol) và H2 dư (3 mol) mZ = (14n + 2) + 3.2 = 4.16 —> n = 4 —> Y là C4H8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP