Tiến hành điện phân điện cực trơ màng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành điện phân ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) dung dịch chứa NaCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,5M với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 8492 giây thì dừng điện phân, ở anot thoát ra 3,36 lít khí (đktc). Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 0,8m gam rắn không tan. Giá trị của m là A. 16,8. B. 29,4. C. 19,6. D. 25,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
ne = It/F = 0,44 Tại anot: nCl2 = u và nO2 = v —> u + v = 0,15 và 2u + 4v = 0,44 —> u = 0,08 và v = 0,07 —> nNaCl = 2u = 0,16 —> nCu(NO3)2 = 0,2 —> Tại catot: nCu = 0,2 và nH2 = 0,02 Dung dịch sau điện phân chứa Na+ (0,16), NO3- (0,4), bảo toàn điện tích —> nH+ = 0,24 —> nNO = nH+/4 = 0,06 Bảo toàn electron: 2nFe = 3nNO —> nFe = 0,09 —> m – 0,09.56 = 0,8m —> m = 25,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP