Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 9,90 gam H2O. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với Na dư thì được V lít H2(đktc). Giá trị của V là A. 11,2 B. 4,48 C. 3,36 D. 6,72

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,4 và nH2O = 0,55 —> nX = nH2O – nCO2 = 0,15 —> Số C = nCO2/nX = 2,67 —> X chứa các ancol 2 chức —> nH2 = nX = 0,15 —> V = 3,36 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP