Đốt cháy hoàn toàn 6 6 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 6...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 6,6 gam hỗn hợp X gồm propyl fomat, metyl propionat và etyl axetat rồi hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào m1 gam dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Lọc tách kết tủa thu được m2 gam dung dịch nước lọc. Giá trị m1 – m2 bằng A. 54,45 B. 45,90 C. 53,70 D. 40,50

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các este đều là C4H8O2 nên nX = 0,075 —> nCO2 = nH2O = 0,3 —> m1 – m2 = mBaCO3 – (mCO2 + mH2O) = 40,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP