Cho 30 8 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 30,8 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 30,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, FeCO3, Mg, MgO, MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 7,84 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm CO2, H2 và dung dịch Z chỉ chứa 60,4 gam hỗn hợp muối sunfat trung hòa. Tỉ khối của Y so với He là 6,5. Khối lượng của FeSO4 có trong dung dịch Z là A. 26,8 gam. B. 30,4 gam. C. 22,4 gam. D. 30,0 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí Y gồm CO2 (0,2) và H2 (0,15) Quy đổi X thành Fe (a), Mg (b), O (c) và CO2 (0,2) mX = 56a + 24b + 16c + 0,2.44 = 30,8 Bảo toàn electron: 2a + 2b = 2c + 0,15.2 m muối = 152a + 120b = 60,4 —> a = 0,2; b = 0,25; c = 0,3 —> mFeSO4 = 152a = 30,4 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP