Dung dịch X gồm MgSO4 và Al2 SO4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X gồm MgSO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X gồm MgSO4 và Al2(SO4)3. Cho 400 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch NH3 dư, thu được 65,36 gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 200ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 151,41 gam kết tủa. Nếu thêm m gam NaOH vào 500ml dung dịch X, thu được 70 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là A. 120. B. 128. C. 104. D. 136.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là nồng độ MgSO4 và Al2(SO4)3 Với NH3 —> Mg(OH)2 (0,4a) và Al(OH)3 (0,8b) m↓ = 58.0,4a + 78.0,8b = 65,36 Với Ba(OH)2 dư —> nMg(OH)2 = 0,2a và BaSO4 (0,2a + 0,6b) m↓ = 58.0,2a + 233(0,2a + 0,6b) = 151,41 —> a = 0,8 và b = 0,75 Lượng NaOH max ứng với quá trình tạo kết tủa tối đa sau đó hòa tan một phần Al(OH)3. Kết tủa gồm Mg(OH)2 (0,5a = 0,4) —> nAl(OH)3 = 0,6 —> nOH- = 0,4.2 + 4.2.0,5b – 0,6 = 3,2 —> mNaOH = 128

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP