Hỗn hợp X gồm một số peptit đều...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một số...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một số peptit đều được tạo bởi Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn 8,5 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 0,39 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,3 gam. Mặt khác, cho t mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thì thu được 29,36 gam muối khan. Giá trị của t là: A. 0,10 B. 0,06 C. 0,12 D. 0,08

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành C2H3ON (a), CH2 (b) và H2O (c) mX = 57a + 14b + 18c = 8,5 nO2 = 2,25a + 1,5b = 0,39 mN = 14a = 8,5 + 0,39.32 – 19,3 —> a = 0,12; b = 0,08; c = 0,03 nKOH = a = 0,12 Bảo toàn khối lượng —> m muối = 14,68 Tỉ lệ: 0,03 mol X tạo 14,68 gam muối t mol X tạo 29,36 gam muối —> t = 0,06

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP