Chất X có công thức cấu tạo: HOOC-CH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất X có công thức ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất X có công thức cấu tạo: HOOC-CH(CH3)-NH-CO-CH2-NH2. Trong các phát biểu sau về X: (1) X là đipeptit tạo thành từ alanin và glyxin. (2) Phân tử khối của X là 146 đvC. (3) X có phản ứng màu biure. (4) X làm quỳ tím ẩm hóa đỏ. (5) Khi đun nóng X trong dung dịch HCl dư đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp hai α-aminoaxit. Số phát biểu đúng là A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Đúng, X là Gly-Ala (2) Đúng (3) Sai, X là đipeptit nên không có phản ứng này. (4) Sai, X trung tính. (5) Sai, thu được 2 muối GlyHCl và AlaHCl.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP